header_1.jpg

evidentiranje_pod_stavboZemlji?e pod stavbo se v zemljiki kataster evidentira na zahtevo lastnika zemlji?a, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. ?e na zemlji?u stoji ve?stanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemlji?a pod stavbo vloi tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

?e vlagatelj zahteva evidentiranje zemlji?a pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika, in ima stavba en del, je treba zahtevi za evidentiranje zemlji?a pod stavbo priloiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemlji?a pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Nae ostale storitve

Urejanje meje Parcelacija Ozna?itev meje Izravnava meje Geod. na?rt Evidentiranje zemlj.

Geodetske storitve

GEODETSKE STORITVE MATJA TI?AR S.P.
?rnavska pot 11 | 4205 Preddvor

Sprejemna pisarna za stranke:
Stritarjeva ulica 8 | 4000 Kranj

T: 041/ 338 038 , 0599/ 247 79

E: matjaz@geodetske-storitve.com

Uradne ure:
pon. - pet. od 9h do 15h ali po dogovoru

POKLI?ITE  041 / 338 038

Kako do nas

zemljevid