header_1.jpg

Parcelacija

t-parcelacijaParcelacija pomeni monost delitve ene ali ve? parcel v druga?ne oblike in velikosti ali zdruevanja posameznih parcel istega lastnitva. Postopek se izvede predvsem v primerih, ko elite prodati ali podariti le del posamezne ve?je parcele ali ?e boste eno ali ve? parcel dedovali po delih.

Potrebno pa je opozoriti, da parcelacija po elji stranke ni mona v vseh primerih. Predvsem na obmo?jih, ki so urejena s prostorskimi izvedbenimi akti, je parcelacija mona samo na na?in, ki ga le-ti dolo?ajo.Nae ostale storitve

Urejanje meje Parcelacija Ozna?itev meje Izravnava meje Geod. na?rt Evidentiranje zemlj.

Geodetske storitve

GEODETSKE STORITVE MATJA TI?AR S.P.
?rnavska pot 11 | 4205 Preddvor

Sprejemna pisarna za stranke:
Stritarjeva ulica 8 | 4000 Kranj

T: 041/ 338 038 , 0599/ 247 79

E: matjaz@geodetske-storitve.com

Uradne ure:
pon. - pet. od 9h do 15h ali po dogovoru

POKLI?ITE  041 / 338 038

Kako do nas

zemljevid