header_1.jpg

o_podjetjuNae podjetje je bilo ustanovljeno leta 1997. Geodetske storitve izvajamo kot ?lani Inenirske zbornice Slovenije z vsemi potrebnimi pooblastili na obmo?ju cele Gorenjske za zasebne naro?nike, podjetja, dravno upravo in vse obstoje?e Ob?ine.

Trudimo se postopke izvesti visoko strokovno in korektno brez nepotrebnih zapletov v ?im krajem ?asu v zadovoljstvo naih strank. Naro?nikom poskuamo tekom postopka svetovati in pomagati, da je izvedena storitev ?im bolja osnova za nadaljne postopke.

Sploni podatki o podjetju:

- odlo?ba o dovolitvi opravljanja geodetskih storitev na celotnem obmo?ju Slovenije za nedolo?en ?as, t: 90000-1/2001-0084 z dne 15.02.2001
- zaporedna tevilka v imeniku geodetskih podjetij pri Geodetski upravi Republike Slovenije : 0084

- eviden?na tevilka geodetskega podjetja v imeniku geodetskih podjetij pri Inenirski zbornici Slovenije 0097

Podatki odgovornega geodeta :
Matja Ti?ar, in. geod.,
tevilka geodetske izkaznice: 33662
tevilka inenirja v imeniku poobla?enih inenirjev Inenirske zbornice RS : Geo0133 (Odgovorni projektant geodetskih na?rtov ter pri izvajanju geodetskih storitev za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte)
Dav?na tevilka: SI 61215511
Mati?na tevilka: 1071475
TRR:Sberbank Kranjt. SI56 3000 0001 1954 413
GSM: 041/338 038

Geodetske storitve

GEODETSKE STORITVE MATJA TI?AR S.P.
?rnavska pot 11 | 4205 Preddvor

Sprejemna pisarna za stranke:
Stritarjeva ulica 8 | 4000 Kranj

T: 041/ 338 038 , 0599/ 247 79

E: matjaz@geodetske-storitve.com

Uradne ure:
pon. - pet. od 9h do 15h ali po dogovoru

POKLI?ITE  041 / 338 038

Kako do nas

zemljevid